قربانیان تبعيض نژادی، نباید به رویکرد تبعیض آمیز نژادی پنا ببرند!

By / 1 سال ago / مقالات / No Comments

قربانیان تبعيض نژادی، نباید به رویکرد تبعیض آمیز نژادی پنا ببرند!

زاگرس ابراهیمی

همانطور كه همه ما شاهد هستيم، متأسفانه مردم مقیم استان كرمانشاه به علت وقوع زلزله دچار خسارت جاني و مالي بزرگي شدند. در همان ابتداي وقوع حادثه اکثر مردم ايران ومنتسبین به “اقوم” بلوچ، آذري، فارس و غیره هر كدام در سطح توان خود به كمك مردم رنج ديده استان كرمانشاه و مناطق کرد نشین شتافتند. حس انسانيت و مسئوليت شهروندان ايران، در شرایطی که حکومت اسلامی درست مانند فاجعه سیل اخیر آنزمان هم کاری برای مردم زلزله دیده آنجام نداد، در مقابل خسارت ديدگان زلزله جاي تقدير و ستايش بود. و یک مورد هم شاهد رفتار تبعیض آمیز و غیر انسانی از جانب بقیه شهروندان ایران در قبال آسیب دیدگان زلزله نبودیم، اما متاسفانه امروز از جانب یک تعداد افراد نامسئول در قبال سیل زدگان شاهدش بودیم..در اين بين احزاب قومی و راست در كردستان ايران، هم اکنون در برابر سیل زدگان مانند هميشه هنگامي كه همكاري مردم در رخداد هاي طبيعي يا اعتراضات سراسري را ميبينند، ميخواهند كه سوار امواج اتفاقات بشوند و كم و كاستي هاي خود را در بين مردم از طريق پشتيباني و يا دفاع كردن از اين اقدامات خود جوش جبران كنند، و در پيشبرد منافع و اهداف سياسي خودنیز قدمي بردارند، اکنون عملا از یک کمپینی که ایده نژاد پرستانه دارد در این روزها حمایت و تبلیغ میکنند.

ميخواهم به سيلي كه أخيراً در بعضي از استان هاي ايران رخ داد اشاره كنم كه چگونه مردم ايران، مانند زلزله ي كرمانشاه به همكاري مادي و معنوي مردم سيل زده پرداختند و با احساس مسئوليت، آمادگي خود را براي ارسال و جمع آوري كمك هاي مردمي إعلام كردند؛ اما موضوعي كه قابل توجه است اين بود كه برخلاف زلزله ي كرمانشاه كه مردم بدون توجه به بهره گیریهای غیر انسانی” قوميت” و  “فارس “و “كورد” بودن بە آسيب ديدگان كمك ميكردند، در سيل أخير ايران بعضي از احزاب كردستان ايران به صورت غير مستقيم پشتيباني خود را از كمپيني به نام “زاگرس منتظر ماست”إعلام كردند. بر عکس بقیه شهروندان در کردستان و ایران، اعضاي كمپين “زاگرس”فقط براي خسارت ديدگان منطقه ي رشته كوه زاگرس كمك جمع آوري و إرسال ميكنند. جمع آوري كمك براي مردم آسيب ديده در هر جاي اين جهان قابل تقدير است اما، جمع آوري كمك ها زير چتر قوميت پرستي و با زبان و لباس كوردي و اين كه فقط به يك منطقه ي مشخص شده ارسال شوند خود يك دليل محكم براي ايجاد تبعيض قومي و اختلاف بین مردم ايران انداختن و آنهم در شرایطی که صدها هزار انسان آسیبهای جانی و مادی زیادی متحمل شده اند، بسیار غیر انسانی است، براي مثال:وقتي يك شخص آسيب ديده عرب متوجه شد كه “کردها” تنها براي “لُرها” كمك ارسال ميكند  و بانر “لرستان قلب کردستان” را هم حمل میکنند، توجهي به آسیب دیدگان “عرب” ندارد، ديدگاه آن ها را تغيير ميدهد و تخم كينه و تبعيض در ميان مردم ايران كاشته ميشود. همين باعث ميشود كه احساس انسان دوستانه اي كه هم اکنون بخش عمده کشور را فرا گرفته است، با این روشهای عقب مانده ناسیونالیستی، خدشه دار گردد. آیا اگر همین رفتار را بقیه شهروندان ایران با آسیب دیدگان زلزله میکردند مورد تنفر و انزجار همه قرار نمی گرفت؟ من از مردم ايران به خصوص مردم کردستان ميخواهم كه به دام سياست هاي اشتباه قومی گرائی و احزاب دست راستي ايران و کردستان نيفتند و براي اين تلاش كنند كه در هر كجاي اين كره خاكي اگر كساني دچار خسارت و آوارگي شدند بدون در نظر گرفتن نژاد و قوميت به كمك آن ها بشتابند.

 اکثر کرد زبانان سال هاي سال است كه عليه تبعيض نژادي علیه خود مبارزه ميكنند، حال چگونه ميتوانند با چنين كارهايي خود عاملي براي رشد تبعيض و انجام عمل تبعیض آمیز و آن هم در این موقعیت حساس باشد؟!  رفتار تبعیض آمیز و ایجاد تفرقه بر این اساس کار دولت فاشیست اسلامی و جریانات قوم پرستی هست که بوی از انسانیت و حقوق برابر شهروندی و کمک انسان دوستانه نبرده اند و نمیتوانند ببرند. مردم عادی در حالي  که هميشه قرباني اين فكريت ستمكارانه بوده اند و به اين اعتراض كرده اند كه جمهوری اسلامی خود عامل ایجاد تبعیض و اختلاف بین “ملت كورد” و ” فارس” و…بوده و هستند.

همانگونه که اعلامیه حزب ما بر آن تاکید کرده است، کمک انسان دوستانه به آسیب دیدگان زلزله وظیفه  فوری همه انسانها میباشد، و همچنین باید دولت بی کفایت و ضد انسانی جمهوری اسلامی را هم مجبور کنیم که آسیبهای جانی و مادی زلزله زدگان را  فوری پرداخت و تامین نماید، مردم کردستان لازم است از این نوع کمپینهای نژاد پرستانه دوری جویند و همانند بقیه شهروندان در شهرهای دیگر کردستان و ایران به پروژه انسانی کمک همگانی به آسیب دیدگان بپیوندند!

منبع: شماره ٩٥ نشریه سوسیالیسم امروز

٢٤ فروردین ١٣٩٨

١٣ آوریل ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *