آخرین خبر از وضعیت دستگیرشدگان پارک جهان نمای کرج

آخرین خبر از وضعیت دستگیرشدگان پارک جهان نمای کرج
طبق آخرین خبرهایی که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان استان البرز پیش تر و در همان روز جمعه از بازداشت آزاد شده است و به این دلیل که گوشی تلفن همراه آزاد شدگان هنوز در اختیار نیروهای امنیتی بود اطلاع دقیقی از وضعیت ایشان در دسترس نبود.

در میان اسامی دستگیر شدگان روز جمعه اسم یکی از کارگران به اشتباه مصطفی شوکت قید شده بود که ایشان اصلاً در آن مکان حضور نداشته اند و اسم کارگر دستگیر شده مصطفی چهارمحالی بوده است که همانطور که قبلاً اطلاع رسانی شده بود ایشان همراه با دیگر کارگران روز جمعه آزاد شده اند.

اکنون پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر در بازداشت بسر میبرند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز خرسندی برای اطلاع از وضعیت واله زمانی و آزادی ایشان خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دیگر کارگران بازداشتی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *