بیانیه کمیته آموزشی انجمن صنفی کارگران و استادکاران مریوان و سرو آباد

بیانیه کمیته آموزشی انجمن صنفی کارگران و استادکاران مریوان و سرو آباد
ماکارگران در شرایطی اول ماه مه را گرامی می داریم که علاوه بر تداوم و تشدید فقر و فلاکت و گرانی شیرازه های اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیر قابل کنترلی در حال از هم پاشیدن است و جناحهای مختلف قدرت به رغم اعتراضات آشکار و نهان به این حقیقت غیر قابل انکار هیچ برنامه ای جز دامن زدن به فقر و فلاکت بیشتر حدود 45 میلیون کارگر و مردم زحمتکش ایران و سرکوب اعتراضات آنان ندارند.
کسانی که با شعار مستضعف پناهی بر سر نوشت جامعه حاکم شدند اما در نهایت در ملاء عام بر پشت کارگر شلاق زدند و با ممنوع کردن اعتصاب و اعتراض و تشکلهای مستقل کارگری و سرکوب هر گونه فریاد حق طلبانه شرایطی فراهم آورده اند که امروز در ایران بعنوان یکی از ثروتمند ترین کشورها، پدیده های چون کودکان کار،تن فروشی،زباله گردی،اعتیاد ،بیکاری،استیصال و درماندگی در تامین معیشت، خودکشی و هزار و یک مصیبت اجتماعی بیداد می کند.
حداقل حقوق تعین شده برای کارگران 4برابر کمتر از خط فقر است و البته حقوق همین کارگران در بیشتر کارگاه ها و در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی با ماهها عقب افتادگی به ضرب و زور اعتراضات مداوم کارگری هم پرداخت شده و در بسیاری از کارگاهها همین حداقل مزد نیز پرداخت نمیگردد.
همچنان که دیدیم به رغم اعتراضات سراسری در سال گذشته بر علیه فقر و گرانی و تداوم آن در سطح کشور، سیاست تهی دست سازی و بن بست اقتصادی موجود پیش روی طبقه کارگر و خالی کردن سفره میلیونها خانواده کارگری همچنان ادامه دارد.
چرخه ی تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی و صنعتی هر روز شتاب بیشتری بخود می گیرد و مسئولان بیش از پیش با بی تفاوتی نسبت به احقاق مطالبات کارگران معلمان، پرستاران، کشاورزان و جوانان، شیرازه های زندگی اجتماعی و کارگری را بیش از پیش از هم گسیخته و راهی جز اقدام به اعتراض و اعتصاب سراسری مقابل ما باقی نگذاشته است.
ما کارگران ضمن اتحاد و گرامیداشت این روز مطالبات خود را بدین صورت اعلام میداریم:
1)حداقل دستمزد نباید کمتر از 5برابر حداکثر دستمزد مسئولین و روئسا باشد
2)بیمه بیکاری برای کارگران بیکار منجمله کارگران ساختمانی که ازهیچ حمایت و صندوق بیمه بیکاری برخوردار نیستند باید برقرار گردد.
3) به امنیتی کردن تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز طبق اصل27 قانون اساسی کشور پایان داده شود.
4) مجازات شلاق و زندان و اعدام برای احاد مردم منجمله کارگران و فعالین ملغی گردد.
5) تمام فعالین کارگری، معلمان و روشنفکران و کنش‌گران اجتماعی بی قید و شرط آزاد کردند.

6)تایید امنیت شغلی کارگران بالاخص کارگران ساختمانی و اجرای کردن قانون کار بصورت جدی و حضور نمایندگان واقعی کارگران اجرایی کردن آن
7)تشکلات کارگری و فعالیت فعالین کارگری به رسمیت شناخته شود

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *