کەس مافی ئازاردانی منی نیه ، ئێمە دەنگی ژنانی ستەم لێکراوین

به اطلاع مردم شریف سنندج و حومه میرسانیم،

در روز 23 اردیبهشت در بهشت محمدی قطعه جدید 4 بر مزار دو زن که بدست برادرش بقتل رسیدند، جمع میشویم!
با ادای احترام به تمامی انسانهای شریفی که در بهشت محمدی بخاکسپرده شده اند، از همه مردم شهر تقاضا داریم روز 23 اردیبهشت راس ساعت 16 در بهشت محمدی در قطعه 4 جدید جمع شویم!

ما بر مزار شایسته و اسرا امینی جمع میشویم تا اعلام کنیم این توحش فرهنگ مردم ما نیست! جمع میشویم و یاد شایسته و اسرا و 15 زن دیگر که در ماههای گذشته بقتل رسیدند را گرامی بداریم!
ما جمع میشویم تا بگوئیم، مقابله با قتل زنان، دختران تحت عنوان نام ناموس و ناموس پرستی جنایت نابخشودنی و تعرض بیشرمانه به حرمت و ارزشهای انسانی است. ما مردم متمدن قرن 21 وظیفه داریم نه تنها این قتلها را محکوم کنیم، بلکه از حرمت و کرامت و آزادی زنان دفاع کنیم. مقابله با فرهنگ زن کشی و قتلهای ناموسی یعنی فرهنگ سازی مدرن و انسانی، یعنی نشان دادن جایگاه زن در جامعه، ما باید با صدای بلند اعلام کنیم زن انسان است و ناموس کسی نیست. اختیار زن در دست مرد خانواده نیست! هیچ کسی حق ندارد، بعنوان پدر، برادر و… تحت عنوان ناموس یا هر چیز دیگری زنان را به قتل برساند!

ما در این روز بر مزار عزیزانی تجمع میکنیم که قربانی فرهنگ و قوانین مردسالار و ضد زن شده اند. تجمع میکنیم تا انزجار خود را از این اقدامات ضد انسانی و فرهنگ ناموس پرستی اعلام کنیم!

اگر شما مردم هم از این اخبار ناگوار منزجر هستید با حضورتان در این تجمع و همراهیتان با فرهنگی انسانی و برابری طلبانه نهایت انزجار خود را از این فرهنگ و قوانین ضد انسانی اعلام دارید!
ما مردم با تلاشمان میتوانیم به این فاجایع پایان بدهیم. حضورمان بر مزار این عزیزان یعنی مخالفت با قتلهای ناموسی. یعنی پایان دادن به این فرهنگ و قوانین وحشیانه که مردان خانواده و بستگان نزدیک را به قاتلان و جانیان تبدیل کرده است.!#نە_بە_قتلهای_ناموسی#خودسوزی#حلق‌آویز_شد
بێدەنگ نابم.
کەس مافی ئازاردانی منی نیه.
ئێمە دەنگی ژنانی ستەم لێکراوین.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *