اعتراض فعالین حقوق زن در سنندج

روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت فعالین حقوق زن در سنندج در پارک ای تی در اعتراض به قتل های ناموسی و کشته شدن زنان در شهر های کردستان ضمن دادن آماری از قتل ناموسي زنان از مردم سراسر کردستان خواستند در همراهي با فعالين حقوق زن قتلهاي ناموسي را محكوم كرده و در مقابل اين عمل فجيع بياستند. 
فعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن جنایات اخیر در حق زنان ، همه مردم کردستان را فرا خوانندند که با اعتراضات دسته جمعی در شهر ها علیه این قساوت سدي در مقابل اين عمل شنيع بنندند. 
فعالین حقوق زن سنندج 
۲۲ اردیبهشت ۹۸

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *