فراخوان گزارشگران: در محکومیت بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان, دانشجویان و نویسندگان همراه با لیست آغازین!

فراخوان گزارشگران: در محکومیت بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان, دانشجویان و نویسندگان همراه با لیست آغازین!
 

همانطور که در گزارشات آمده است تجمع صلح آمیز و اعتراضی اول ماه مه کارگران و فعالین کارگری در برابر مجلس جمهوری اسلامی از سوی نیروهای امنیتی – پلیسی و لباس شخصی های حکومتیان به خشونت کشیده شد و حدود پنجاه نفر از زنان و مردان معترض در محل اعتراض مضروب شده و تعدادی نیز پس از بازداشت به زندانهای مخوف رژیم منتقل شدند. هنوز تعدادی از بازداشت شدگان در زندان بسر میبرند و در ادامه این موج جدید, سرکوب و بازداشت معلمان و دانشجویان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد. خانواده های معترض بازداشت شدگان پیوسته در پشت دیوارهای زندان ها مورد توهین و خشونت قرار گرفتند. بیم ان میرود تا با افزایش بحرانهای سیاسی و بین المللی و در سایه جنگ طلبی های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا سرکوب زندانیان سیاسی , معلمان و کارگران و دانشجویان زندانی تشدید شود.
بازداشت ها و محکومیت های سنگین اخیر نویسندگان و معلمان و اتهامات واهی علیه آنها نشان میدهد که دور تازه ای از سرکوب عمومی اعتراضات آغاز شده است و به تجربه میدانیم که زندانیان سیاسی و اجتماعی در صف نخست قربانیان سیاستهای ارتجاعی و بحران زای رژیم جمهوری اسلامی خواهند بود.
ما نسبت به ادامه بازداشت فعالین صنفی و سیاسی هشدار داده و با بکارگیری  تمامی امکانات  برای آزادی فوری و بی قید و شرط انان کوشش خواهیم کرد.
ما از همه مجامع و نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان در عرصه بین المللی میخواهیم که در برابر ستمی که بر همقطاران خود در کشورمان می رود, خاموش نباشند و صدای اعتراض و دادخواهی آنها باشند.
گزارشگران
23.05.2019
آدرس برای ارسال پشتیبانی
gozareshgar1001@yahoo.de
 
www.gozareshgar.com
 
رونوشت به نهادهای مدافع کارگران, معلمان و حقوق انسانی
اسامی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی, رسانه ها و نهادها
 
افراد:
اشرف عليخاني ( ستاره ) – نویسنده
ایرج حیدری – فعال سیاسی
اصغر زین الدین – فعال سیاسی
اردشیر مهرداد – تحلیلگر سیاسی
احسان ثابت – فعال اتحادیه کارگری
آمادور نویدی – وبلاگنویس و مترجم
ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای
آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای
اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر
اکبر دیلمی – کارگر کارخانه
بهروز فراهانی – فعال کارگری
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای
بهرام رحمانی
بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر
بهروز سورن
پروین ریاحی – فعال حقوق زنان
پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
ثریا ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام
حسن حسام – شاعر
حسن عزیزی – مترجم
رضا بی شتاب – شاعر
فرود سیاوش پور– فعال حقوق بشر
فرهاد دانشور – فعال کارگری
ح. ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
حشمت ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام
داود احمدلو – فعال سیاسی
سیاوش عبقری – استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی فرهنگی
سیامک مؤیدزاده – فعال کارگری
 
سیامک جهانبخش – فعال سیاسی
 
سیاوش کارساز
شهلا عبقری – استاد دانشگاه و تلاشگر فرهنگی سیاسی
شهریاربردبار- فعال حقوق بشر
صدیق جهانی – فعال کارگری و رسانه ای
طاهره خرمی – شاعر
طیبه اصغرزاده – مدافع حقوق زنان
عباس سماکار – تحلیل گر سیاسی
عباس رحمتی – فعال سیاسی
فریبا ثابت – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق
ملیحه تیره گل – معلم در ایران، نویسنده ی مقیم امریکا
مسعود فروزش راد – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
محسن رضوانی – فعال سیاسی
محمد توفیق اسدی – فعال سیاسی
مینو همیلی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
محمدرضا اسکندری – کارشناس مسائل کردستان, فعال رسانه ای
منوچهر تقوی بیات – تحلیلگر سیاسی
محمد محبی – زندانی سیاسی سابق
محمد علی نژاد – وکیل و زندانی سیاسی دو نظام
نعمت آزرم – پژوهشگر و شاعر
نسرین احمدی – فعال اتحادیه پرستاران
نادر ثانی – آموزگار و فعال سیاسی ـ اجتماعی
ندا نوآور – فعال حقوق بشر
ی. صفائی – شاعر و فعال سیاسی
نهادها:
دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
بنیاد اسماعیل خویی
اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
 
 
رسانه ها:
 
سایت لجور
http://www.lajvar.se
سایت اتحاد کارگری
https://etehad-k.com
وبلاگ خبری سازمان راه کارگر
https://rahkargar.blogspot.com/
سایت سوسیالیسم امروز
http://www.simroz.org
رادیو پیام کانادا
http:// www.radiopayam.ca
سایت کوردانه
http://kurdane.com/farsi/
اشتراک وورد پرس
https://eshtrak.wordpress.com
سایت رضا بی شتاب
http://rezabishetab.blogfa.com
عصر آنارشیسم
http://asranarshism.com
وبلاگ غرفهی آخر
http://www.mtirehgol.com
وبلاگ پائیز
http://payieez.blogspot.com
وبلاگ اخگر
https://amadornavidi.wordpress.com
سایت گزارشگران
www.gozareshgar.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *