اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت…

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت

تهیە وتنظیم : عـــــــــزیز آجیکند

اخبارو گزارشات این هفتە رابیانیەای در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران آغاز میکنیم :

در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار “س ژ ت” در “دیژون” فرانسه، نمایندگان تشکلات کارگری از دهها کشور جهان با انتشار بیانیه ایی، با پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران، خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر از جمله “حسن سعیدی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ندا ناجی، کیوان صمیمی و فرهاد شیخی و نیز سپیده قلیان و اسماعیل” بخشی شدەاند. در بخشی از این بیانیه آمده است، ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت فعالین کارگری در روز جهانی کارگر، این اعمال خودکامه علیه کارگران در راه اعاده حقوق اولیه و مطالبات عادلانه شان را محکوم می کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی و احترام به حقوق کارگران بوده و از فعالیت سندیکائی آزاد در ایران حمایت می کنیم. در پایان نیز آمده است، کشور ایران زیر تهدید و تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. ما اطمینان داریم که هر دخالت خارجی، به هر توجیهی که صورت گیرد، در درجه نخست مردم کشور و به ویژه اقشار فقیر و زحمتکش جامعه ایران را هدف قرار می دهد. هم اکنون، این تهدیدها و تصمیمات شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت تر کرده است. تجربه نشان می دهد که نتیجه چنین مداخله هائی برای مردم عادی کشور بسیار مصیبت بار خواهد بود. ما علیه هر اقدام جنگی در این منطقه هشدار می دهیم.

اعتصاب کارگران راه آهن در شهرهای مختلف

روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، کارگران خطوط راە اهن در شهرهای مختلف ایران از جمله تبریز، اراک، شازند و نورآباد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود به طور جداگانه دست به تجمع زدند. کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن تبریز برای سومین بار در گذرگاه تبریز در اعتراض به تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات در پی عدم تحقق وعده های پیمانکار و عدم پرداخت مطالباتشان از سه روز پیش آغاز شده است. این کارگران هنوز دستمزد اسفند سال گذشته را دریافت نکردهاند. کارگران راهآهن نورآباد، شازند و اراک نیز از سه ماه گذشته تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. حدود شش هزار کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن از طریق شرکتهای پیمانکاری در راهآهن کار میکنند که اغلب با تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی مواجهاند. آنها بهطور متناوب در نقاط مختلف کشور دست به اعتصاب و بستن خط قطار زدهاند.

تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک
روز سه شنبه ٣١ اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران شاغل در کارخانه “آذر آب اراک” در اعتراض به بیتوجهی مدیران کارخانه در پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.به گفته این کارگران دلیل اعتراض آنها، پرداخت نشدن دستکم ۳ماه دستمزد معوقه از سوی کارفرما می باشد. کارگران این واحد سازنده پروژههای نیروگاهی، در ادامه گفتند: با این اوضاع اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی، عدم پرداخت دستمزدها تامین مخارج اولیه زندگی را برایشان بسیار سخت کرده است.

تجمع اعتراضی کارکنان متروی تهران

٢٠٠ تن از کارکنان متروی تهران روز، ٣١ اردیبهشت ماه در اعتراض به پیمانی شدن و خارج شدن از قرارداد رسمی در محوطه ساختمان شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه تجمع کردند.طی روزهای اخیر شماری از کارکنان این مترو در اقدامی از قرارداد رسمی به پیمانی تغییر کرده اند و کار به پیمانکار سپرده شده است. آنها می گویند با این وضعیت حقوق شان نیز نصف می شود. در جریان این تجمع، بلافاصله پلیس و حراست مترو در محل تجمع مستقر شده و سعی داشتند با تهدید معترضان به بازداشت و پرونده سازی مانع از ادامه تجمع شوند.

تجمع اعتراضی کارگران جاده بیرجند ـ قاین 

دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ماه، کارگران شاغل در جاده در دست ساخت بیرجند – قاین همزمان با بازدید وزیر راه از پروژه، به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند. معترضان با برپایی تجمع و سردادن شعار خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند. آنها می گویند، نه تنها از ١٠ ماه پیش هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و از سه سال پیش نیز هیچ عیدی و پاداش پایان سالی به آنها تعلق نگرفته است، بلکه شمار زیادی از کارگران این پروژه نیز از کار اخراج شده اند. این کارگران افزودند، کارت هدیە ٥٠ هزار تومانی که اعضای شرکت به کارگران داده اند دردی از آنها کم نمی کند.

اعتصاب رانندگان شرکت مخابرات استان کردستان
از یک هفته پیش رانندگان شرکت مخابرات استان کردستان در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده اند. این رانندگان که بیش از ٥٠ تن می باشند بیش از یک هفته است که با برپایی اعتصاب و تجمع در محوطه اداره کل این شرکت خواستار افزیش دستمزدهای خود می باشند. در جریان این اعتصاب تاکنون چندین بار معترضان از سوی مسئولین مخابرات تهدید به اخراج شده اند ولی آنها بدون اعتنا به این تهدیدات به اعتصاب خود ادامه داده و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان به سر کار بازنخواهند گشت. گفتنی است این رانندگان تاکنون هیچ گونه مزایای کارگری از جمله حق لباس، مسکن، ایاب و ذهاب، پاداش ، عیدی، غذا و … را دریافت نکرده اند.

اعتراض کارگران شرکت جهاد نصر کردستان
روز دوشنبه ٣٠ ادریبهشت ماه شماری از کارگران شرکت جهاد نصر کردستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.این کارگران که از مهر ماه سال گذشته تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند اعلام نمودند، تاکنون چندین بار برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع و اعتراض زده اند ولی هیچ مقامی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. کارگران معترض شرکت جهاد نصر کردستان می گویند در صورت عدم پرداخت کلیه مطالباتشان، دست به اعتصاب خواهند زد.

اعتراض کارکنان صنعت نفت در ماهشهر
چهارشنبه ١ خرداد ما، شماری از کارکنان صنعت نفت ماهشهر در اعتراض به خصوصیسازی خدمات درمانی دست به تجمع زدند. به گفته معترضان، وزارت نفت قبل از انتخابات ریاست جمهوری بطور رسمی اعلام کرده بود که برنامه ای برای خصوصی سازی بهداشت و درمان صنعت نفت ندارد اما امسال این خصوصی سازی در ماهشهر آغاز شد و کارگران باید برای معاینات کاری مبالغ زیادی را خود پرداخت کنند. آنها افزودند بدون داشتن برگه معاینه از استخدام آنها و تمدید قراردادهایشان جلوگیری می شود.

تجمع اعتراضی کارگران پالایشگاه بیدبلند ٢بهبهان
روز سه شنبه ٣١ اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران پالایشگاه در حال احداث گاز بیدبلند٢ بهبهان دراعتراض به نبود امنیت شغلی خود در محل کارشان دست به تجمع زدند. معترضان با برپایی این تجمع همچنین نسبت به افزایش اخراج کارگران اعتراض کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند. به گفته معترضان واحد گاز پالایشگاه بیدبلند در حال تکمیل است و هم اکنون حدود پنج تا ٦ هزار کارگر در قسمت های عمرانی و زیرساختی آن مشغول به کار هستند. آنها می گویند مسئولین این پالایشگاه اعلام کرده اند، پس از پایان عملیات ساخت این واحد صنعتی، تعداد کارگران تا یک ششم کاهش پیدا می کند.

تجمع کارگران شهرداری همدان
شماری از کارگران شهرداری آبادان که به کار جمع آوری ضایعات مشغولند در اعتراض به واگذاری فرایند این بخش به بخش خصوصی اعتراض کردند. به گفته معترضان، شهرداری همدان حق جمع آوری ضایعات خشک سطل های زباله شهری را به بخش خصوصی واگذار کرده است و با این کارگران برخورد بسیار نامناسبی دارد. آنها افزودند اکنون شهرداری به مراکز جمع آوری عمده ضایعات اعلام کرده که حق خرید و فروش ضایعات از این کارگران را ندارند. این کارگران می گویند تنها یک شرکت خصوصی مجوز خرید و جمع آوری ضایعات خشک زباله های شهری را دارد که آن هم با قیمت بسیار پایین ضایعات را از کارگران می خرد.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ارومیه
روز پنجشنبه ٢ خرداد ماه، شماری از کارگران و رانندگان شاغل در شهرداری ارومیه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به تجمع زدند. معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار خواستار افزایش دستمزدهای خود و همچنین پرداخت به موقع آن شدند. به گفته معترضان شهرداری از شش ماه گذشته تاکنون هیچ دستمزدی به آنها پرداخت نکرده و این موضوع گذاران زندگی را برای آنها و خانواده هایشان بسیار سخت کرده است.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آرد غنچه اهواز
روز پنجشبنه ٢ خرداد ماه، کارگران کارخانه آرد غنچه اهواز واقع در کيلومتر ١٠ جاده اهواز- انديمشک برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل بانک توسعه تعاون اهواز تجمع کردند. به گفته کارگران، تسهیلاتی که از سوی استانداری بابت خسارات وارده سیل برای این کارخانه در نظر گرفته شده است توسط بانک توسعه ضبط شده و این بانک حاضر نیست این تسهیلات را در اختیار کارخانه قرار دهد. کارفرما نیز به همین بهانه از پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه کارگران خودداری می ورزد. این کارگران به بالا کشیدن حقوقشان از طرف بانک توسعه تعاون به بهانه اختلافات مالی با کارفرما اعتراض دارند.

تداوم اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق
روز پنجشنبه ٢ خرداد ماه، برای پنجمین روز متوالی، کارگران معدن سرب و روی کوشک واقع در فاصله ١٦٥ کیلومتری شرق یزد و در ٤٥ کیلومتری شمال شرق بافق در اعتراض به کاهش دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند. معترضان ضمن اشاره به سطح نازل دستمزدها در ازای سختی کار کارگران این معدن افزودند، نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران که در عمق زمین کار میکنند و روزانه نزدیک به ۶۰۰ پله را پایین میروند و سپس همین مسیر را بر میگردند اما در ازای کاری که انجام میدهند هیچ سختی کاری به آنها داده نمیشود و حداقل حقوق را دریافت میکنند. آنها با اشاره به تعویق در پرداخت حقوق و مزایا گفتند: چند سالی است که به طور کلی مزایای جانبی کارگران نیز قطع شده است. همچنین گفته می شود، آزمایش تست سرب خون که باید در ارتباط با کارگران معدن سالانه انجام شود چند سالی است توسط کارفرما اجرا نمیشود، این کارگران دلیل این امر را قرارداد کار موقت بخش بزرگی از کارگران معدن کوشک و عدم توجه کارفرما به کارگران قراردادی میدانند.

تداوم اعتراضات کارگران کارخانه ایران قوطی
اعتراضات کارگران کارخانه ایران قوطی واقع در قزوین- شهر صنعتی البرز نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود همچنان ادامه دارد. برپایه گزارش منتشره،کارخانه ایران قوطی بطور کامل تعطیل و تمامی کارگران آن علیرغم دارا بودن چندین ماه دستمزد معوقه از کار بیکار شده اند. این کارگران طی روزهای گذشته تجمعاتی در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود برپا کردند که تا به امروز جز وعده و وعید چیزی عایدشان نشده است. آنها خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار کارگران بر سرکارهای خود و همچنین پرداخت دستمزدهای معوقه خود می باشند.

تداوم تجمع کارکنان شهرداری منطقه ٣ تبریز
تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری منطقه ٣ تبریز که از روز سه شنبه هفته جاری در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.این کارکنان با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری و در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین “ما خواستار اعمال قانون و اجرای عدالت و رفع تبعیض بعد از پنج الی ١٠ سال سابقه کار هستیم” و “بی عدالتی تاکی؟” نسبت به “عدم تبدیل وضعیت، قراردادهای کوتاه مدت و نداشتن بیمه” اعتراض کردند. آنها می گویند شهرداری این شهر از تبدیل وضعیت آنها خودداری کرده و اعلام نموده استخدام رسمی این افراد خارج از اختیارات شهرداری است.

در مـــیان خبــــرهـــا

” ٧٠ درصد کارگران ایران زیر خط فقر مطلق هستند”
فریبرز رئیسدانا میگوید، بیش از ۷۰ درصد کارگران در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. به گفته این اقتصاددان حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد. حداقل دستمزد کنونی کمتر از یک سوم این پیشنهاد است. البته این “اقتصاد دان” نمیگوئید که ٣٠ درصد دیگر چگونه زندگیشان تامین میگردد و همچبین اشاه ای به مطالبه ٧ میلیون تومان نهادهای کارگری به عنوان حداقل دستمزد ندارد.

افزایش نرخ تورم نقطه بە نقطە در اردیبهشت سال ٩٨
مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اول خرداد ماه اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۵۲.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه عبارت از میزان افزایش قیمتها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ نیز به ۳۴.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش افزایش قیمت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۲.۶ درصد بوده، اما این رقم برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۹.۹ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، قیمت انواع گوشت طی ماه گذشته نسبت به اردیبهشت پارسال بیش از دو برابر شده است، قیمت میوه و سبزیجات بیش از ۱۱۲ تا ۱۳۶ درصد افزایش داشته و قیمت قند و شکر نیز ۸۵ درصد رشد داشته است. گفتنی است این آمار بسیار محافظهکارانه و عمدتا بر اساس قیمتگذاریهای دولتی تنظیم شده است.

اسید پاشی لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی
روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت، کلیات طرح یک فوریتی به نام “تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از آن”پس از سالها در مجلس اسلامی به تصویب رسید. تصویب این طرح با مخالفت تعدادی از نمایندگان فوق ارتجاعی مجلس از جمله علی پورمختار عضو به اصطلاح کمسیون حقوقی و قضایی مجلس روبرو شد. علت مخالفت آنان بهانه هایی ا زقبیل این بود که: “تصویب این لایحه در جامعه القای نا امنی می کند، این مسئله دراولویت کار ما نیست، جنبه اجرایی ندارد و اولویت ما موضوعات دیگری هستند”. البته این مصوبه مجلس باید از فیلترهای اسلامی دیگر از جمله نهاد ارتجاعی “شورای نگهبان”نیز بگذرد، تا آنگاه جایگزین قانون “مبارزه با اسید پاشی”ی۶۰ سال قبل در ایران گردد.
مجازاتهایی که این قانون برای جنایت اسیدپاشی در نظر گرفته است را نباید تشدید مجازات نام برد. چون این مجازاتها به مراتب سبک تر از مجازاتهایی است که در”قانون مبارزه با اسیدپاشی”سال ۱۳۳۷ مندرج است. اما دلیل اصلی مخالفت عضو کمسیون حقوقی و قضایی و سایر نمایندگان مخالف با لایحه مجازات اسید پاشی به معنای حمایت تلویحی از مُرتکبین این جنایات است، که بخشأ از مزدوران “امر به معروف و نهی از منکر”خود رژیم هستند و می خواهند آنان را تبرئه نمایند. به همین دلیل است که در لایحه مزبور میزان مجازات نا مشخص بوده و از پنج تا ۲۵ سال در نظر گرفته شده تا دست قاضی در تبرئه مجرمین حکومتی اسید پاشی باز باشد.
منبع: شماره ١٠١ نشریه سوسیالیسم امروز
٤ خرداد ١٣٩٨
٢٥ می ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *