خشونت علیه زنان یک واقعیت پا برجای جامعه ایران (نکاتی در حاشیه قتل وحشیانه میترا استاد)

By / 2 سال ago / مقالات / No Comments

خشونت علیه زنان یک واقعیت پا برجای جامعه ایران
(نکاتی در حاشیه قتل وحشیانه میترا استاد)

جلال.ش

روان شناسان بر این باورند که تضادهای روا نی ودرونی افراد و شخصیت روان پریش وروان رنجور آنها رابه سوی خشونت وارتکاب قتل می کشاند.
این بار شهردار پیشین تهران دکتر محمد علی نجفی همسرش میترا استاد را به قتل رسانید.
به این دلیل که هنوز دادگاهی برگزار نشده در معنایی حقوقی اتهام به قتل به قطعیت در باره ارتکاب به آن تبدیل نشده است. آنچه در مورد نجفی به عنوان قاتل می گوییم به اعتراف صریح خودش برمیگردد. نجفی خودش در مقر پلیس مقابل دوربین تلویزیون دولتی آمد ودر نهایت حفظ و آرامش گفت امروز من یک مقداری عصبانی شدم واسحله را آوردم وبیشتر برای ترسوندن واسحله را نشونش دادم وگفتم می خواهی این بحث ودعوا را تموم کنی یا نه. ؟؟
ومن پنج بار شلیک کردم گویا دو
گلوله از گلوله وارد بدن میترا شده واو کشته شد.؟؟؟؟
 
به عقیده من سویه های تراژدیک این جنایت زیاد است
چیزی که قابل درک نیست این است که چرا گاه از میترا استاد با تحقیر حرف میزند که انگار شامل دسته بی حقوقی به نام زن دوم است به جای انتقاد از نظام و شرع ومرد سالار دسته ای از زنان را تحقیر میکند که گویا مرتبه ای فروتر از جنس دوم را دارد.
نگاهمان به کدامین سو باشد؟؟؟؟
اگر به موضوع قتل میترا استاد حساسیت بایسته را داشته باشیم لازم است این نکات در کانون توجهمان باشد .
اینکه زنی به دست همسرش در یک جنایت جنسیت محور کشته شده است…
اینکه زنی در یک رابطه که در آ ن نا برابری قدرت بوده کشته شده است،
اینکه نجفی دارد از نفوذ قدرتش استفاده می کند و مانند یک قاتل بر خورد نشد،
اینکه نجفی اسلحه با مجوز داشته واز اسلحه اش به عنوان ابزاری برای تهدید همسرش استفاده میکرده است
اینکه حق حیات میترا استاد اولویت در نگاه موضوع نیست و تحت شعاع نظریه پردازی های سیاسی حکومت قرار گرفته است،
اینکه فرزند ۱۳ساله میترا استاد جنازه مادرش را پیدا کرده و اینکه هیچ قانونی از حق وحقوق این نوجوان حمایت نمیکند که سوژه رسانه ها نشود
اینکه در نهایت راهکار قانون فشل مجازات اسلامی در ایران برای بر خورد با چنین جنایتی” قصاص”، هر چند یک حکم جنایتکارانه و به اندازه خود قتل غیره انسانی و عمدی است،اما همه میدانند که مجازات مشابه که هیچ بلکه هر حکم دیگری که بتواند حق کشتن یک زن بی دفاع را از حلقوم یک قاتل مردسالار و یکی از سران فاسد حکومتی بیرون بکشد اجرا نمیگردد. در این میان برای شهردار سابق خودی حتما بامبول شرعی جور میکنند.
 
 
حق این زن به عنوان یک انسان

میترا استاد با هر انگیزه وهر دلیلی با محمد علی نجفی رابطه داشته است فضای خانه آنها نه تنها برای میترا استاد امنیت نداشته ودر فضای خشونت خانگی زندگی میکرده .بلکه این خانه نهایت پایانی زندگی او شده است.
اینجا نا برابری قدرت واینکه زنی قربانی خشن ترین خشونت ها شده بسیار مهم است اینکه کسی با او خشونت میکند ودر نهایت اورا میکشد……

دو عامل مهم در این قتل مشاهده میشود اول فرهنگ مرد سالار جامعه و دوم عامل مذهب و قوانین اسلامی حکومتی
حق میترا استاد و فرزند وابستگان نباید زایل شود همه با هم متحدانه جلو روند و روند رو به پیش خشونت علیه زنان را بگیریم. جامعه نباید اجازه دهد که خانواده های این قربانیان تنها بمانند باید قباحت چنین جنایتی شدیدا محکوم کرد. واجازه نداد فرهنگ زن ستیزی وخشونت علیه قشر بی دفاع زنان در جامعه بی جواب بماند ونباید در مقابل چنین فجایعی سکوت کنیم. اینکه گویا میترا استاد خود در همان سیستم ضد زن حضور داشته و قابل توجه است، ومتاسفانه حتی به این دلیل بعضا گفته میشود کشتن او نیز قابل محکوم کردن هم نیست! نه تنها نگاه بسیار اشتباه آمیز و وارونه ی است، و عملا کمک به فکر حاکم ضد زن در جامعه است، بلکه حتی همراه بودن میترا اعتماد با سران و سیستم این رژیم ارتجاعی نیز نباید سر سوزنی از انزجار ما علیه چنین جنایتی کم کند. این جنایت نشان می دهد حتی زنان همراه شده با سیستم و دارندگان مقام و پول و ثروت نیز خود قربانی دست چنین سیستمی هستند که نفس آزادی و برابری زن و مرد مقوله ممنوعه ی است. باید محمد علی نجفی را بخاطر جنایتی که انجام داده است به شدیدترین شکل ممکن مجازات کرد و کل جامعه را علیه نظام حاکم اسلامی و فرهنگ ضد زن و مرد سالاری فراخوان داد.
زن آزاری وزن ستیزی وخشونت علیه زنان یک واقعیت پا برجای زندگی مردم ایران است. کشتن دیروز میترو و زن دیگری امروز سر شیراز و دیگر قتلهای عمد و یا مجبور کردن به خودکشی زن یک زنجیره جنایتی است که ریشه اش در نظام حاکم مذهبی و مرد سالاری نهفته است، این ریشه را باید خشکاند!
میترا استاد با هر انگیزه وهر دلیلی با محمد علی نجفی رابطه داشته است فضای خانه آنها نه تنها برای میترا استاد امنیت نداشته ودر فضای خشونت خانگی زندگی میکرده .بلکه این خانه نهایت پایانی زندگی او شده است.
اینجا نا برابری قدرت واینکه زنی قربانی خشن ترین خشونت ها شده بسیار مهم است اینکه کسی با او خشونت میکند ودر نهایت اورا میکشد……
 
دو عامل مهم در این قتل مشاهده میشود اول فرهنگ مرد سالار جامعه و دوم عامل مذهب و قوانین اسلامی حکومتی
حق میترا استاد و فرزند وابستگان نباید زایل شود همه با هم متحدانه جلو روند و روند رو به پیش خشونت علیه زنان را بگیریم. جامعه نباید اجازه دهد که خانواده های این قربانیان تنها بمانند باید قباحت چنین جنایتی شدیدا محکوم کرد. واجازه نداد فرهنگ زن ستیزی وخشونت علیه قشر بی دفاع زنان در جامعه بی جواب بماند ونباید در مقابل چنین فجایعی سکوت کنیم. اینکه گویا میترا استاد خود در همان سیستم ضد زن حضور داشته و قابل توجه است، ومتاسفانه حتی به این دلیل بعضا گفته میشود کشتن او نیز قابل محکوم کردن هم نیست! نه تنها نگاه بسیار اشتباه آمیز و وارونه ی است، و عملا کمک به فکر حاکم ضد زن در جامعه است، بلکه حتی همراه بودن میترا اعتماد با سران و سیستم این رژیم ارتجاعی نیز نباید سر سوزنی از انزجار ما علیه چنین جنایتی کم کند. این جنایت نشان می دهد حتی زنان همراه شده با سیستم و دارندگان مقام و پول و ثروت نیز خود قربانی دست چنین سیستمی هستند که نفس آزادی و برابری زن و مرد مقوله ممنوعه ی است. باید محمد علی نجفی را بخاطر جنایتی که انجام داده است به شدیدترین شکل ممکن مجازات کرد و کل جامعه را علیه نظام حاکم اسلامی و فرهنگ ضد زن و مرد سالاری فراخوان داد.
 
زن آزاری وزن ستیزی وخشونت علیه زنان یک واقعیت پا برجای زندگی مردم ایران است. کشتن دیروز میترا و زن دیگری امروز در شیراز و دیگر قتلهای عمد و یا مجبور کردن به خودکشی زنان یک زنجیره جنایتی است که ریشه اش در نظام حاکم مذهبی و مرد سالاری سرمایه داری نهفته است، این ریشه را باید خشکاند!
 
 
منبع: شماره ١٠٢ نشریه سوسیالیسم امروز
١٥ خرداد ١٣٩٨
٥ جون ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *